etsiä tageja

  • Hanke Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkostoa Euroopan maaseutualueilla toimivien, lauluperinnettä tutkivien ja tallentavien tutkimuslaitosten, sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivien kansanmusiikkijuhlien ja festivaalien kesken. Yhteistyötä …

  • Tavoiteltavat tulokset Hankkeen ensisijainen tavoite on luoda‭ ‬aktiivinen ja‭ ‬toimiva yhteistyöverkosto kansanmusiikin,‭ ‬erityisesti laulun tutkimusta harjoittavien tutkimuslaitosten ja‭ ‬kansanmusiikkijuhlien välille.‭ ‬Tavoite sisältää …