Hanke

Hankkeessa rakennetaan yhteistyöverkostoa Euroopan maaseutualueilla toimivien, lauluperinnettä tutkivien ja tallentavien tutkimuslaitosten, sekä niiden kanssa yhteistyössä toimivien kansanmusiikkijuhlien ja festivaalien kesken.

Yhteistyötä rakennetaan kansanmusiikin tutkimuksessa, pedagogisessa toiminnassa ja festivaalitoiminnassa sekä kulttuurimatkailun sektoreilla.

Hankekokonaisuuden läpikäyvänä tavoitteena on omaleimaisten alueiden (maaseutujen) oman lauluperinteen esille nostaminen kansainvälisessä yhteistyöprosessissa, joka tukee sekä ruohonjuuritason toimintoja...


Lue lisää